FAQs – Dansk

Hvad er Smart Exploration kort fortalt?

Smart Exploration er et EU-støttet projekt under Horzon2020 Research and Innovation Funding-programmet. Projektet er et svar på H2020 (SC5-13C-2016-2017) udbud vedr. ”Nye løsninger for bæredygtig produktion af råmaterialer – nye sensitive udviklingsteknologier”.

Smart Exploration har fået ca. 5,2 mio. € i støtte og har en levetid på 36 måneder. Projektet begyndte den 1. december 2017 og vil slutte i november 2020.01.08.

Hvem er involveret i Smart Exploration? Hvordan arbejder projektet?

27 partnere med forskellige specialiseringer fra ni EU-lande samles for at arbejde sammen: 11 SME’er, 11 akademiske og forskningsinstitutioner, fire mineselskaber og 1 kommune. Både SME’er og akademiske eksperter arbejder sammen for at sikre, at forskning og innovation går hånd-i-hånd på en både praktisk og markedsorienteret måde.

Styrken ved projektet er, at det hovedsageligt er drevet af industrien. Denne kombination sikrer en glat overgang fra forskning til innovation, fra innovation til udvikling, hvilket er vigtigt for markedet og konkurrencen.

De fleste af opgaverne kræver, at forskellige partnere arbejder sammen, og der er sammenhæng mellem opgaverne for at sikre kontinuiteten. Nærmere oplysninger om, ”hvem er hvem” og projekt­strukturen kan findes på www.smartexploration.eu.

Hvad er hovedformålet med Smart Exploration?

Projektet sigter mod at udvikle omkostningseffektive, miljøvenlige værktøjer og metoder til geofysiske undersøgelser. Disse seismiske, elektromagnetiske og potentielle feltmetoder og instrumenter kan bruges separat og / eller sammen til udforskning i støjende miljøer nær miner på 300-1500 m dybder sammen med fælles jord 3D geo-modeller.

Hvad laver Smart Exploration for at nå sit mål?

Smart Exploration udvikler nye og mere følsomme miljøvenlige efterforskningsteknologier og -løsninger.

Fem prototyper udvikles og valideres:

 1. UAV: ​​Et modulbaseret multifunktionelt og mindre støjfølsomt ubemandet luftfartøj (UAV) og jordbaserede geofysiske systemer, der er i stand til at samle magnetiske, radio- og kildestyrede elektromagnetiske (EM) data.
 2. HTEM: Et dybdeindtrængende TEM-helikopterbaseret system, der giver højopløselig billedbehandling og modeller på en hurtigere og mere omkostningseffektiv måde. Det fungerer som en stor 3D-scanner af jorden ved hjælp af de samme fysiske koncepter som MR-scannere på hospitalerne.
 3. Slimhole: Et slimhole modulbaseret digitalt seismisk-magnetisk temperatursystem, der ikke er følsomt over for EM-støj for at tillade dybere indtrængningsdybde omkring borehuller.
 4. E-Vib: Bredbånds- og fuldt elektrisk seismisk efterforskningskilde. Det bruges til at vibrere jorden og således tillade at kortlægge undergrunden ved hjælp af ekko til at skabe billeder i lighed med ultralydsteknologier.
 5. GPS-tidssystem: Mobil GPS-tidssender til tidssynkronisering af efterforskning i underjordiske minergange og på overfladen og nye behandlingsmetoder til fuldskala aktiv og passiv seismisk dataregistrering for at maksimere deres værdi sammen med efterforskning i højere opløsning.

Nye og vedtagne seismiske og EM-metoder udvikles til:

 1. Elektromagnetisk modellering af 3D-frekvens og tidsdomæne.
 2. Tidsdomæne- og IP elektromagnetsiks modellering af planare legemer
 3. Nye løsninger til problemer med undersøgelser i overfladenære lag og billedforbedringer i dybere lag.
 4. Generering af yderligere data fra sparsomme seismiske data med aktiv kilde med lavere miljøpåvirkning.
 5. Spredning / diffraktivitetsafbildning, forbedret opløsning for dybdekortlægning.
 6. Brug af baggrundsseismicitet til billeder, kildefri billedbehandling og karakterisering.
Hvor fungerer Smart Exploration?

Smart Exploration har adgang til seks valideringssteder i Sverige, Finland, Portugal, Grækenland (2) og Kosovo. Teststederne blev valgt baseret på eksisterende data til valideringsformål, men også med henblik på udsigten til nye efterforskningsmål.

Hvorfor betyder Smart Exploration (og lignende projekter) noget?

Hvem ejer ikke en mobiltelefon eller bruger computeren i dag? Nogen anelse om, hvordan elektriciteten kommer ind i vores huse? Selv de enkle behov i vores moderne liv kræver en betydelig mængde kilder såsom råvarer og metaller.

For antallet af materialer, der er nødvendige for vores moderne liv, er EU afhængig af lande uden for EU. Derfor er det vigtigt for den europæiske økonomi at sikre en bæredygtig adgang til råvarer.

Smart Exploration og lignende projekter igangsættes for at tackle udfordringerne omkring den ”bæredygtige efterforskning af mineralressourcer”, som er afgørende for økonomien og den teknologiske udvikling i EU.

Hvad gør Smart Exploration for socialt ansvar?

Smart Exploration har den sociale pligt at nå ud til offentligheden. Det er dog ikke kun en projektopgave, men også vores sociale ansvar at kommunikere til offentligheden, som fx forskere og iværksættere.

Smart Exploration er af stor betydning for engagementet i civilsamfundet og udfører særlige aktiviteter under feltarbejdet. Der afholdes møder med lokalsamfundet, flyers og plakater hænges op på annonceringstavler i kvartererne, lokale medier kontaktes, og lokale skoler har besøgt vores aktiviteter.

Hvordan når Smart Exploration markedet? Hvad sker der i slutningen af projektet med projektresultater, fund og data?

Smart Exploration udgiver flere målrettede folkelige nyheder og videnskabelige artikler i forskellige magasiner og tidsskrifter og producerer salgsfremmende videoer.

Når projektet nærmer sig sin afslutning, vil Smart Exploration udgive en bog med projektets resultater. Bogen vil være tilgængelig på markedet. Projektrepræsentanter vil tage på en turné, der når relevante interessenter og slutbrugere på forskellige steder og begivenheder. Projektbogen vil blive distribueret, og man vil søge måder at bringe løsningerne på markedet.

Der vil blive arrangeret flere e-forelæsninger og webinar-sessioner for at nå publikum, når det ikke er muligt at rejse. Disse onlinesessioner registreres og gøres tilgængelige for offentligheden via projektets website og EAGE’s LearningGeoscience.org-læringsplatform.

Projektet afsluttes med en slutkonference i Bruxelles (november 2020), som vil være åben for offentligheden. Denne konference er den ultimative lejlighed, hvor alle projektresultater vil blive delt med alle interessenter. Artikler og foredrag fra konferencen vil blive gjort offentligt tilgængelige på projektets websted og EAGE’s EarthDoc-database.

Data vil blive gjort åbne, så snart opgaverne er afsluttet, og når virksomhederne er beskyttet. Links og information om, hvordan man får dem, vil blive givet på et senere stadium af projektet.

Det er en stærk ambition fra projektpartnerne at offentliggøre prototyper og metodologier, der er udviklet inden for projektet, og gøre dem bredt tilgængelige til brug.

Er der sundheds- eller miljørisici involveret under Smart Exploration's aktiviteter?

Intet i væsentlig grad. Ikke desto mindre studeres potentielle risici grundigt, og der træffes foranstaltninger for at mindske eventuelle problemer. Ved hjælp af nuværende teknologier udvikler Smart Exploration miljøvenlige instrumenter til ikke-invasive efterforskningsaktiviteter. Alle prototyper, der udvikles, skal opfylde EU-standarder, og om nødvendigt undersøges sikkerheds- og miljørisici omhyggeligt og måder til at afbøde dem tilvejebragt.

Smart Exploration har også procedurer for sundhed, sikkerhed, sikkerhed og miljø (HSSE) på plads. Vi sigter mod “nul skade på mennesker”, “nul skade på miljøet” og “intet arbejde er vigtigt, hvis det ikke kan udføres sikkert” regel.

De seismiske metoder, der bruges under feltaktiviteter, udgør ingen risiko for offentligheden eller miljøet.

Hvordan bliver man involveret i Smart Exploration?

Tjek vores website, og følg vores sociale medier for projektets resultater og resultater.

Kontakt os på info@smartexploration.eu for samarbejde.

Subscribe to our newsletter

Contact Us

+31 88 995 5055
PO Box 59
3990 DB HOUTEN
The Netherlands
info@smartexploration.eu

Smart Exploration has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.775971