FAQs – Polski

Czym jest w skrócie Smart Exploration?
Smart Exploration to projekt finansowany przez UE prowadzony w ramach programu Badań Naukowych i Innowacji “Horizon 2020” (H2020). Projekt jest odpowiedzią na konkurs H2020 (SC5-13C-2016-2017) “Nowe rozwiązania dla zrównoważonej produkcji surowców – przyjazne dla środowiska technologie poszukiwań”.

Dla projektu Smart Exploration przyznanych zostało około 5,2 mln euro funduszy na okres 36 miesięcy. Projekt rozpoczęto 1 grudnia 2017 i zakończy się on w listopadzie 2020.

Kto jest zaangażowany w Smart Exploration i jak działa projekt?
W ramach projektu połączyliśmy siły 27 partnerów z różnych specjalizacji z 9 krajów UE: 11 małych i średnich przedsiębiorstw, 11 uniwersytetów i instytutów badawczych, 4 firmy górnicze i 1 gmina. Zarówno przedsiębiorcy, jak i eksperci akademiccy współpracują ze sobą, aby badania i innowacje szły ze sobą w parze i były jak najbardziej ukierunkowane rynkowo.
Siła projektu jest w dużym stopniu skierowana na potrzeby przemysłu. Takie połączenie pozwala na płynne przechodzenie od badań do innowacji i z innowacji do rozwoju, co jest ważne dla rynku i wzrostu konkurencyjności.
Większość zadań wymaga współpracy wielu partnerów, dlatego istnienie związków pomiędzy zadaniami projektowymi zapewniają ciągłość prac. Szczegółowe wyjaśnienie “kto jest kim” oraz struktura projektu są dostępne na stronie www.smartexploration.eu
Jaki jest główny cel Smart Exploration?
Głównym celem projektu jest opracowanie efektywnych pod względem kosztów i przyjaznych dla środowiska narzędzi i metod badań geofizycznych. Metody sejsmiczne, elektromagnetyczne i pól potencjalnych mogą być używane wspólnie i/lub osobno w celu prowadzenia poszukiwań na głębokości od 300 m do 1500 m, w tym w obszarach wokół istniejących kopalni, gdzie występują zwiększone zakłócenia. 
Co robi Smart Exploration, aby osiągnąć swój cel?
Smart Exploration opracowuje nowe i bardziej przyjazne dla środowiska technologie i metody poszukiwań. 

Zostało opracowanych i zweryfikowanych pięć prototypów:

 • UAV: Modułowy, wielofunkcyjny, mniej wrażliwy na szum aparaturowy dron (unmanned aerial vehicle [UAV]). Platforma ta pozwala na pomiar magnetometryczny i akwizycję danych magnetycznych i elektromagnetycznych dla sztucznego i naturalnego źródła pola elektromagnetycznego.
 • HTEM: System głębokiego rozpoznania TEM (transient electromagnetics) zamontowany na helikopterze w celu dostarczenia wysokiej jakości modelu geologicznego w sposób szybki i ekonomiczny. Aparatura TEM działa w sposób podobny do skanera 3D powierzchni, wykorzystując te same koncepcje fizyczne, co skanery rezonansu magnetycznego w szpitalach.
 • Slimhole: Modułowy system cyfrowy do pomiarów sejsmicznych, magnetycznych i temperaturowych w otworach o małej średnicy. Jest on nieczuły na szum elektromagnetyczny, co pozwala na uzyskanie większego zasięgu rozpoznania geologii wokół otworu. 
 • E-Vib: Szerokopasmowe i w pełni elektryczne źródło drgań sejsmicznych. Używa wibracji gruntu w celu zobrazowania budowy podpowierzchniowej przy pomocy technik używanych w ultrasonografii.
 • GPS-Time System: Mobilny transmiter sygnału GPS do synchronizacji czasowej badań powierzchniowych w kopalniach dający nowe możliwości przetwarzania i podwyższający rozdzielczość  danych sejsmicznych pasywnych i aktywnych.  

Rozwijane są nowe i udoskonalane powszechnie stosowane rozwiązania dla metod sejsmicznych i elektromagnetycznych takie jak: 

 1. Modelowanie pola elektromagnetycznego 3D w domenie częstotliwości i czasu.
 2. Modelowanie odpowiedzi potencjałów wzbudzonych (IP) w domenie czasu.
 3. Nowe rozwiązania dla obrazowania strefy przypowierzchniowej i podnoszenia jakości obrazowania głębokich struktur geologicznych.
 4. Generowanie dodatkowych danych sejsmicznych dla zmniejszenia wpływu na środowisko.
 5. Rozproszone/dyfrakcyjne obrazowanie ulepszające głębokie obrazowanie struktur.
 6. Wykorzystanie w obrazowaniu ośrodka szumu sejsmicznego  i metod pasywnych.
Gdzie działa Smart Exploration?
Smart Exploration ma dostęp do 6 poligonów badawczych w Szwecji, Finlandii, Portugalii, Grecji (2) i Kosowie. Obszary testowe wybrano w oparciu o istniejące dane, nie tylko w celu weryfikacji, ale również z myślą o rozpoznania nowych celów poszukiwawczych.

Dlaczego Smart Exploration ( i inne tego typu projekty) maja znaczenie?
Kto nie używa dzisiaj telefonu komórkowego czy komputera? Czy wiesz w jaki sposób elektryczność dociera do naszych domów? Nawet proste potrzeby w naszym współczesnym życiu wymagają dostarczenia surowców i metali.

Ze względu na ilość materiałów potrzebnych w naszym dzisiejszym życiu, UE  uzależniona jest od krajów spoza UE. Dlatego też zapewnienie stałego dostępu do surowców ma duże znaczenie dla gospodarki europejskiej. 

Smart Exploration i inne tego typu projekty są inicjowane, aby sprostać wyzwaniom dotyczącym zrównoważonych poszukiwań zasobów mineralnych, które mają zasadnicze znaczenie dla gospodarki i postępu technologicznego w UE.

Jak Smart Exploration działa na rzecz odpowiedzialności społecznej?
Smart Exploration ma społeczny obowiązek dotarcia do opinii publicznej. Jednak nie jest to tylko zadanie projektowe, ale również nasz wspólny obowiązek, jako naukowców i przedsiębiorców, za propagowanie wiedzy wśród społeczeństwa.

Smart Exploration przywiązuje dużą wagę do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i podejmuje specjalne działania w celu nawiązania komunikacji, w szczególności podczas prac terenowych. W ratuszach i urzędach miast odbywają się spotkania z lokalną społecznością, rozwieszane są ulotki i plakaty, nawiązywane są kontakty z lokalnymi mediami, a szkoły organizują wycieczki aby obserwować nasze działania.

Jak Smart Exploration dociera na rynek? Co stanie się po zakończeniu projektu z rezultatami, danymi i wynikami badań?
Smart Exploration publikuje wiadomości oraz artykuły popularno-naukowe w kilku gazetach i magazynach branżowych oraz produkuje filmy promocyjne.

Pod koniec prowadzenia projektu Smart Exploration zostanie opublikowana książka zawierająca rezultaty i wyniki badań. Będzie ona dostępna na rynku. Przedstawiciele projektu będą również uczestniczyć w eventach i odwiedzać zainteresowane strony, docierając do partnerów i użytkowników końcowych w różnych lokalizacjach. Równocześnie z dystrybucją książki poszukiwane będą sposoby wprowadzania zawartych w niej rozwiązań na rynek.

W planach jest również przeprowadzenie kilku sesji e-learningowych i webinarów w celu dotarcia do odbiorców, dla których podróż będzie nie możliwa. Sesje online będą nagrywane i udostępniane publicznie poprzez stronę internetową projektu oraz platformę edukacyjną EAGE „LearningGeoscience.org”. 

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie otwarta dla publiczności konferencja w Brukseli (Listopad 2020). Będzie ona ostatnią okazją do podzielenia się wszystkimi wynikami i rezultatami badań. Dokumenty konferencyjne będą dostępne na stronie projektu i bazie danych EAGE (EarthDoc).

Dostęp do danych będzie możliwy, jak tylko wszelkie prace nad projektem zostaną zakończone. Linki i informacje jak z nich korzystać zostaną dostarczone w późniejszym etapie projektu.  

Wielką ambicją partnerów jest dostarczenie na rynek prototypów i metodologii wypracowanych podczas realizacji projektu i uczynienie ich ogólnie dostępnymi.

Czy działania Smart Exploration powodują zagrożenie dla środowiska lub zdrowia?
Żadne zagrożenia nie zostały przewidziane, jednakże możliwość ich wystąpienia jest nieustannie kontrolowana w celu zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia i wpływu. Używając nowoczesnych technologii Smart Exploration opracowuje przyjazne dla środowiska rozwiązania dla nieinwazyjnych metod poszukiwawczych. Wszystkie opracowywane prototypy powinny spełniać standardy UE. Jeżeli jest to konieczne wszelkie zagrożenia dla bezpieczeństwa i środowiska są analizowane i wprowadzane zostają sposoby ich łagodzenia.

Smart Exploration posiada również procedury dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska (HSSE) które są przestrzegane w terenie.  Naszym celem jest zasada “zero szkód dla ludzi”, “zero szkód dla środowiska” i “żadna praca nie jest ważna, jeśli nie można jej wykonać bezpiecznie”.

Metody badań sejsmicznych, które są stosowane podczas działań w terenie, nie stanowią żadnego zagrożenia dla społeczeństwa ani środowiska.

Gdzie można znaleźć więcej informacji i jak można dołączyć do projektu Smart Exploration?
Najnowsze wydarzenia i osiągnięcia są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Już dziś napisz do nas na info@smartexploration.eu w celu nawiązania współpracy .

Subscribe to our newsletter

Contact Us

+31 88 995 5055
PO Box 59
3990 DB HOUTEN
The Netherlands
info@smartexploration.eu

Smart Exploration has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.775971