FAQs – Shqiptar

Çfarë është hulumtimi i mençur me pak fjalë?

Hulumtimi i Mençur apo “Smart Exploration” është një projekt i financuar nga BE-ja në kuadër të programit Horizon2020 Financimi i Kërkimit dhe Inovacionit. Projekti i’u përgjigj thirrjes H2020 (SC5-13c-2016-2017) për “Zgjidhje të reja për prodhimin e qëndrueshëm të lëndëve të para – Teknologji të reja të ndjeshme të eksplorimit”.

Programit Smart Exploration i është ndarë një buxhet prej afërsisht 5.2 milion € dhe kohëzgjatja e tij është 36 muaj. Projekti filloi me 1 dhjetor 2017 dhe do të përfundojë në muajin nëntor 2020.

Kush është i përfshirë në Smart Exploration? Si funksionon projekti?

Janë 27 partnerë me specializime të ndryshme nga 9 vende të BE-së që janë bashkuar për të punuar së bashku; 11 NVM, 11 institute akademike dhe kërkimore, 4 kompani minerare dhe 1 bashki/komunë. Sikurse NVM-të ashtu edhe ekspertët akademikë po punojnë së bashku duke siguruar që kërkimi dhe inovacioni të përshtaten në mënyrë praktike dhe të orientuar drejt tregut.

Fuqia e këtij projekti është duke u drejtuar shumë nga industria. Ky kombinim lejon një kalim të qetë nga kërkimet në inovacion, nga inovacioni/risia në zhvillim, që është i rëndësishëm për tregun dhe rritjen e konkurrencës.

Shumica e detyrave kërkojnë që shumë partnerë të punojnë së bashku dhe ekziston një lidhje midis detyrave të projektit për të siguruar vazhdimësinë. Një shpjegim i hollësishëm mbi atë se “kush është kush” si dhe strukturën e projektit mund të gjeni në www.smartexploration.eu

Cili është objektivi kryesor i Smart Exploration?

Projekti synon zhvillimin e mjeteve dhe metodave me kosto efektive si dhe miqësore ndaj mjedisit për hulumtimet me metoda gjeofizike. Këto metoda dhe instrumente seizmike, elektromagnetike, si dhe metoda tjera të mundshme mund të përdoren veçmas dhe / ose bashkërisht për hulumtime në mjedise të zhurmshme, afër minierave në thellësi prej 300-1500 m, së bashku me 3D gjeo-modelet e zakonshme të Tokës.

Çfarë është duke bërë Smart Exploration për të arritur objektivin e saj?

Smart Exploration po zhvillon teknologji dhe zgjidhje të reja dhe më të ndjeshme për hulumtime miqësore ndaj mjedisit.

Pesë prototipe janë duke u zhvilluar dhe vërtetuar:

 1. UAV: ​​Një modulare me shumë funksione dhe më pak e ndjeshme ndaj zhurmës së sistemit të mjeteve ajrore pa pilot (UAV) dhe sistemeve gjeofizike me bazë tokësore, të afta për të përftuar të dhëna elektromagnetike (EM) magnetike, me burim të kontrolluar dhe radio.
 2. HTEM: Një sistem me depërtim të thellë me helikopter TEM për të ofruar imazhe me rezolucion më të lartë dhe modele në një mënyrë më të shpejtë dhe më kosto-efektive. Ajo funksionon si një skanues i madh 3D i tokës duke përdorur të njëjtat koncepte fizike si skaner MR në spitale.
 3. Slimhole apo Vrimë-hollë: Një sistem dixhital “slimhole” modular dixhital seizmik-magnetik me temperaturë të pandjeshme ndaj zhurmës EM për të lejuar depërtim më të thellë edhe rreth vrimave.
 4. E-Vib: Hulumtim seizmik me brez të gjerë dhe plotësisht elektrik. Përdoret për të dridhur tokën dhe kështu mundëson që të kryhet njw lloj hartografimi nën sipërfaqe duke përdorur jehonën si burim për të krijuar vizualitete, në një mënyrë të ngjashme të teknologjive të ultrazërit.
 5. Sistemi GPS-Time: Transmetues GPS portativ për sinkronizimin kohor të hulumtimeve në sipërfaqe në minierë dhe qasjeve të reja të përpunimit për regjistrimin e të dhënave seizmike në shkallë të plotë aktive dhe pasive për të maksimizuar vlerën e tyre së bashku me kërkime me rezolucion më të lartë.

Metodat e reja dhe të miratuara seizmike dhe EM janë duke u zhvilluar për:

 1. Modelim elektromagnetik të frekuencës 3D dhe fushës së kohës.
 2. Modelimi i domain-it me fletë të hollë dhe përgjigjet e IP.
 3. Zgjidhje të reja për problemet afër sipërfaqes dhe përmirësime të imazheve më të thella.
 4. Gjenerimi i të dhënave shtesë nga të dhëna të pakta sizmike me burim aktiv me ndikim më të ulët në mjedis.
 5. Imazhe shpërndarëse / difraktive, imazh i përmirësuar i rezolucionit në thellësi.
 6. Përdorimi i seizmicitetit për sfondin e imazhit, krijimi dhe karakterizimi i imazheve pa burim.
Ku funksionon Smart Exploration?

Smart Exploration ka qasje në 6 site vlefshmërie në Suedi, Finlandë, Portugali, Greqi (2) dhe Kosovë. Vendet e provës u zgjodhën bazuar në të dhënat ekzistuese për qëllime vlefshmërie, por edhe për perspektivat e synimeve të reja të eksplorimit.

Pse ka rëndësi Smart Exploration (projekte të ngjashme)?

Kush nuk posedon një telefon celular ose përdor kompjuter në ditët e sotme? A ka ndonjë të dhënë se si energjia elektrike arrin në shtëpitë tona? Edhe nevojat më të thjeshta të jetës sonë moderne kërkojnë sasi të konsiderueshme të burimeve të lëndës së parë dhe metaleve.

Për numrin e materialeve të nevojshme për jetën tonë moderne, BE-ja varet nga vendet jo anëtare të BE-së. Prandaj, sigurimi i një çasje të qëndrueshme ndaj lëndëve të para ka një rëndësi të lartë për ekonominë evropiane.

Eksplorimi/hulumtimi i zgjuar dhe projekte të ngjashme janë inicuar për të adresuar sfidat që kanë të bëjnë me “eksplorimin e qëndrueshëm të burimeve/resurseve minerale” që janë jetike për ekonominë dhe përparimin teknologjik brenda BE-së.

Çfarë bën Smart Exploration për përgjegjësinë sociale?

Smart Exploration ka si detyrë shoqërore të arrijë deri tek publiku. Sidoqoftë, nuk është vetëm një detyrë projekti por edhe përgjegjësia jonë sociale të komunikojmë para audiencës publike si studiues dhe ndërmarrës.

Eksplorimi i zgjuar i jep një rëndësi të madhe Angazhimit të Shoqërisë Civile dhe ndërmerr aktivitete të veçanta gjatë punimeve në terren në veçanti. Janë duke u zhvilluar takimet e bashkive me bashkësitë lokale, fletushka dhe postera janë varur në bordet e shpalljeve në lagje, kontaktohet media lokale dhe shkollat ​​lokale kanë vizituar aktivitetet tona.

Si arrin Smart Exploration në treg? Çfarë do të ndodhë në fund të projektit me rezultatet, gjetjet dhe të dhënat e projektit?

Smart Exploration po boton disa lajme dhe artikuj shkencorë në revista dhe artikuj shkencorë të ndryshme dhe prodhon video promovuese.

Pranë fundit të projektit, Smart Exploration do të botojë një libër me rezultatet dhe gjetjet e projektit. Libri do të jetë në dispozicion në treg. Përfaqësuesit e projektit do të jenë në një turne shfrytëzimi duke arritur palët e interesuara përkatëse dhe përdoruesit e fundit në vende dhe organizime të ndryshme. Libri i projektit do të shpërndahet dhe do të kërkohen mënyra për të sjellë zgjidhjet në treg.

Do të organizohen disa pedagogë dhe seanca përmes faqeve të internetit, në mënyrë që të arrijnë audiencën kur nuk është e mundur të udhëtojnë. Këto seanca në internet do të regjistrohen dhe do të vihen në dispozicion të publikut përmes uebfaqes së projektit dhe platformës mësimore të EAGE LearningGeoscience..

Projekti do të përfundojë me një konferencë përfundimtare në Bruksel (nëntor 2020), e cila do të jetë e hapur për publikun. Kjo konferencë do të jetë rasti i fundit ku të gjitha rezultatet dhe gjetjet e projektit do të ndahen me të gjithë aktorët e interesuar. Dokumentet e konferencës do të vihen në dispozicion të publikut në faqen e internetit të projektit dhe bazën e të dhënave të EAGE EarthDoc.

Të dhënat do të janë me qasje të hapur posa të përfundojnë detyrat dhe kur bizneset mbrohen. Lidhjet dhe informacioni se si t’i përftoni ato do të sigurohen në fazën e mëvonshme të projektit.

Është një ambicie e fortë e partnerëve të projektit për të sjellë prototipet dhe metodologjitë e zhvilluara brenda projektit në treg dhe për t’i bërë ato gjerësisht të disponueshme për përdorim.

A ka ndonjë rrezik shëndetësor ose mjedisorë gjatë aktiviteteve të Smart Exploration?

Asgjë në veçanti. Sidoqoftë, rreziqet e mundshme janë studiuar në mënyrë rigoroze dhe masat e marra për të zbutur çdo shqetësim të mundshëm. Duke përdorur teknologjitë e tanishme, Smart Exploration po zhvillon instrumente miqësore me mjedisin për aktivitete eksploruese jo-invazive. Të gjitha prototipet që zhvillohen duhet të plotësojnë standardet e BE-së me ç’rast qështjet e rrezieve ndaj mjedisit e sigurisë si dhe mënyrat për t’i lehtësuar ato janë studiuar me kujdes.

Smart Exploration ka gjithashtu procedurat e Shëndetit, Sigurisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit (HSSE). Ne synojmë rregullin “dëmi zero ndaj njerëzve”, “dëmi zero ndaj mjedisit” dhe “asnjë punë nuk është e rëndësishme nëse nuk mund të bëhet në mënyrë apo mjedis të siguurt”.

Metodat seizmike që janë duke u përdorur gjatë aktiviteteve në terren nuk paraqesin ndonjë rrezik për publikun ose mjedisin

Si të përfshiheni me Smart Exploration?

Kontrolloni faqen tonë të internetit dhe ndiqni kanalet tona të mediave sociale për rezultatet dhe arritjet e projektit.
Kontaktoni me ne në info@smartexploration.eu për bashkëpunim.

Subscribe to our newsletter

Contact Us

+31 88 995 5055
PO Box 59
3990 DB HOUTEN
The Netherlands
info@smartexploration.eu

Smart Exploration has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No.775971